Make your own free website on Tripod.com
Langkah 5

Setiap reformis mestilah memahami isu-su semasa dengan tepat. Ini penting untuk kefahaman diri dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan isu-isu tersebut.

Isu-isu semasa berkait rapat dengan strategi politik si mahazalim. Kita harus memahami  mengapa, bila dan bagaimana isu itu berlaku. Kita harus tahu samada isu itu benar atau sebaliknya sengaja diada-adakan.  Strategi adalah penting dalam usaha untuk menang dalam pilihanraya. Lagi cepat dan tepat kita memahami strategi ini , lagi mudah kita menangkisnya. Sejarah membuktikan bahawa strategi yang betul akan menghasilkan kemenangan.  Apa pun kita tidak mahu lari daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Kefahaman yang jelas mengenai isu-isu ini akan membantu tugas-tugas kita sebagai seorang reformis yang sejati.